RODO w poradni zdrowia – powstaje Kodeks branżowy

Branża medyczna ze względu na charakter i zakres przetwarzanych danych osobowych stanowi potecjalne źródło problemów w zakresie stosowania RODO. Szerokim echem w mediach ogólnopolskich rozeszły się informacje o przypadkach odmowy udostępnienia danych osobowych rodzicom dzieci, które uległy wypadkowi.

W wersji humorystycznej z kolei dzielono się „bajkową” pseudonimizacją danych osobowych pacjentów, stosowaną przez niektóre pracówki medyczne.

Czasami do śmiechu, czasami do płaczu. Jednak faktem jest, że sektor zdrowia z przetwarzaniem danych wrażliwych może generować problematyczne sytuacje. A na administratorze czyli podmiocie wykonującym działalność leczniczą jako podmiocie odpowiedzialnym za przetwarzanie dnaych w placówce, spoczywa obowiązek zapewnienia zgodności z przepisami RODO.

Aktualnie finalizowane są prace nad Kodeksem postępowania w podmiotach wykonujących działalność leczniczą. Kodeks  ma doprecyzować regulacje zawarte w unijnym rozporządzeniu o ochronie danych osobowych (RODO) oraz ułatwić administratorom danych osobowych ich interpretację.

Czy wyznaczać inspektora danych osobowych, w jaki sposób ustalać tożsamość pacjentów, jak wykonywać obowiązki informacyjne wobec pacjentów to tylko niektóre z wątpiwości, z którymi mierzą się administratorzy. Te i inne zagadnienia a przede wszystkim wskazówki jak rozstrzygać owe wątpliwości i stosować RODO, zawiera kodeks postępowania dla branży medycznej.

Kodeks postępowania dla branży medycznej jest już w fazie finalizacji. Przeprowadzono szerokie konsultacje dokumentu i uwzględniono liczne uwagi. W prace inicjatywy aktywnie włączyła się Naczelna Izba Lekarska, która przekazuje liczne i cenne uwagi do inicjatywy.

Kodeks prawdopodobnie pod koniec października zostanie przedłożony Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych do zatwierdzenia.

Zainteresowanych tematem przetwarzania danych w branży medycznej zapraszam również na www.przetwarzaniedanych.pl.

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *