Miesiąc: Marzec 2019

RODO – jest pierwsza kara

RODO. Z ostaniej chwili. Jest pierwsza kara za naruszenie RODO i to niebagatelna, bo milion zł. Co ciekawsze dla firmy, która przetwarza ogólnodostępne w internecie dane osób prowadzących działalność podane przez nich w CEiDG KRS, GUS, CEPiK . Naruszenie dotyczy uchybienia w zakresie wykonania obowiązków informacyjnych. Prezes UODO nakazała firmie wysyłkę listów do osób prowadzących …