IOD

Przejęcie funkcji IOD

W ramach świadczonych usług Kancelaria oferuje przejęcie funkcji IOD.

Zalety zlecenia funkcji IOD Kancelarii:

 • dostęp do specjalistycznej wiedzy radcy prawnego lub adwokata z zakresu ochrony danych osobowych,
 • stała opieka prawna w obszarze ochrony danych
 • monitoring procesów przetwarzania danych,
 • bezpieczeństwo prawne w obszarze ochrony danych osobowych

W ramach wykonywania obowiązków IOD Kancelaria zapewnia m.in.:

 • przeprowadzanie cyklicznych audytów zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych w szczególności RODO
 • bieżące wsparcie prawne w zakresie przetwarzania danych osobowych
 • opracowanie i aktualizacja polityk ochrony i procedur przetwarzania danych osobowych,
 • wsparcie w prowadzeniu rejestru czynności przetwarzania (przygotowanie i cykliczna weryfikacja),
 • zapewnienie wiedzy z zakresu ochrony danych osobowych poprzez szkolenia pracownicze
 • opiniowanie procesów biznesowych pod kątem zgodności z przepisami ochronie danych osobowych,
 • opiniowanie klauzul, regulaminów lub innych dokumentów w zakresie zgodności z przepisami o ochronie danych osobowych,
 • obsługę naruszeń ochrony danych osobowych,
 • doradztwo w zakresie przeprowadzania oceny skutków dla ochrony danych,
 • pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 • przygotowywanie propozycji odpowiedzi dla osób, których dane dotyczą w zakresie spraw związanych z przetwarzaniem danych osobowych,